Historia szkoły

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Kramsku pochodzą z 1608 r. Była to szkoła przykościelna. Jej budynek był w stanie dobrym -jak wynika z zapisków pokontrolnych                   w księgach parafialnych. Nauczycielem był Maciej z Niestronna, który otrzymywał 5 florenów rocznie i inne świadczenia. Rektor szkoły opłacał kantora, którym był Walenty z Kutna.

Kolejne wzmianki o szkole pochodzą z r. 1802 -wówczas obowiązki nauczyciela w szkółce parafialnej pełnił ks. Antoni Matuszewski.

Miejscowe akta z r. 1812 wspominają o istnieniu szkoły, ale brak w nich bliższych informacji.

Wg przekazów ustnych (spisanych po II wojnie światowej przez kierownika szkoły, p. Dyhdalewicza), ok. 1909r., lub nieco wcześniej, przeniesiono ze Świętego (gm. Kramsk) stodołę drewnianą, krytą słomą i pobudowano budynek na gruncie szkolnym, który służył jako mieszkanie dla nauczyciela i jako szkoła. Budynek był drewniany, kryty słomą.

Za czasów zaboru rosyjskiego, wg informacji od miejscowej ludności oraz nauczycieli: Józefa Tomaszewskiego i Tadeusza Sypniewskiego, były w Kramsku dwie szkoły: jedna urzędowa z rosyjskim językiem nauczania, a druga prywatna, polska, którą prowadził na własną rękę pan Józef Rusin.

W r. 1918 władze szkolne przysyłają młodego nauczyciela, Tadeusza Sypniewskiego i mianują go kierownikiem dwuklasowej szkoły w Kramsku..

W r. 1921 -przybywa kolejnych dwóch nauczycieli: Andrzej Chłap i Tadeusz Dyhdalewicz. Szkoła zostaje podniesiona do poziomu 4 -klasówki. W tym czasie do szkoły uczęszcza ok. 280-320 uczniów. Sale szkolne mieściły się: 1 -w starej szkole, 2 -w budynku Bolesława Rusina, 3 -w budynku Kuczmańskiego, 4 -w budynku Chęclewskiego.

W r. 1922 -organizacja szkoły zostaje podniesiona do 5 -klasowej. W r. szk. 1923/1924 szkoła zostaje powiększona, a jej organizacja podniesiona do 6 -klasowej (nadal nie ma własnych pomieszczeń, nauka odbywa się po domach prywatnych).

W tym roku rozpoczyna się działalność pierwszej na tym terenie biblioteki, która liczy 20. książek.

W r. szk. 1924/1925 nowy kierownik, Dyhdalewicz organizuje kancelarię szkolną i zaczyna gromadzić wszelkie akta. W tym czasie naukę pobiera ok. 360-380 uczniów. Szkoła uzyskuje status 7 -klasowej.

Do roku 1939 w Kramsku uczy się rocznie 300- 360- 400 dzieci.

Lata okupacji niemieckiej to czas poniżenia i pogardy dla Polski, Polaków i nauki w języku polskim. W Kramsku istnieje tylko szkoła niemiecka.

Po wojnie, przedwojenni nauczyciele organizują kursy szkolne. Życie zaczyna stopniowo wracać do normy. Szkoła nie posiada własnego budynku. Nauka odbywa się w prywatnych mieszkaniach. Nie ma też już przedwojennego budynku szkolnego, krytego słomą, gdyż ten, jako szpecący, Niemcy polecili rozebrać. Szkoła jednak działa i jest szkołą siedmioklasową.

Ogromne zmiany przynosi rok 1956. Sytuacja dojrzała i zapadła decyzja o budowie szkoły. W lutym zaczęto gromadzić materiały budowlane. Kto tylko mógł pomagał przy budowie (i tak już zostało do dzisiaj). Największym osiągnięciem budowniczych z tamtych czasów jest fakt, że szkoła powstała w sześć miesięcy. Już pierwszego września 1956 r. dzieci rozpoczęły naukę w nowej szkole. Powstał piękny budynek z przestronnymi klasami, świetlicą, salą gimnastyczną, prysznicami.

W późniejszym czasie zorganizowano pion kuchenny. Początkowo przygotowywano tam kawę i mleko, później kanapki. W latach osiemdziesiątych zaczęto przygotowywać obiady dla uczniów i pracowników. Aktualnie z posiłków korzysta prawie 170 osób, zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i sąsiadującego z nią gimnazjum oraz zespołu licealnego.

Dyrektorami szkoły od 1956 roku kolejno byli: Pan Dederko, Julian Strzelczuk, Kazimierz Wróbel, Wanda Janiak, a od roku 1992 do 2005 był Stanisław Jaworski, obecnie jest Janusz Grzesiak.

W ostatnich latach dokonano w szkole wielu prac remontowych i modernizacyjnych:

  • wymieniono instalacje centralnego ogrzewania
    (modernizacja z ogrzewania węglowego na olejowe)
  • wymieniono w całym budynku stolarkę okienną
  • wymieniono wszystkie drzwi wejściowe oraz część drzwi wewnętrznych
  • wyremontowano budynek gospodarczy
  • wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych
  • zagospodarowano plac przed szkołą
  • wyposażono szkołę w pracownie komputerową na 10 stanowisk
NA GÓRĘ