Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku

Zebrania i konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  • 27 września 2018r.- wybory TRÓJEK, WYBORY ZARZĄDU RADY RODZICÓW

  • 25 października 2018r.- konsultacje indywidualne godz. 1600-1700

  • 29 listopada 2018r.- zebranie śródokresowe

  • 10 stycznia 2019r.- zebranie podsumowujące I półrocze 

  • 28 luty 2019r.- konsultacje indywidualne godz. 1600-1700  

  • 28 marca 2019r.- konsultacje indywidualne godz. 1600-1700

  • 25 kwietnia 2019r. - zebranie śródokresowe
  • 30 maja 2019r. - konsultacje godz.1600-1700