Psycholog szkolny

 

 

 

 

HARMONOGRAM  PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

I semestr roku szkolnego 2019/2020

Psycholog szkolny: mgr Anna Majkowska

 

 

 

KLASY 0-3

 

 

KLASY 4-8

 

Gabinet  nr 24

( ul. Konińska 18,  I piętro)

Gabinet nr 213

(ul. Konińska 20,  II piętro)Poniedziałek

 

 

12:00 -13:30

7:45-:8:00 dyżur na parterze obok szatni

 

8:00 - 8:45

11:10 -11:55

 

 

Wtorek

 

11:50 -13:30

 

 

 

9:00 - 11:45

13:35 -14:30


Środa

 

 

8:55 -11:20

 

7:45 - 8:50

 

Czwartek

 

 

11:50 -13:30

 

10:45 – 11:45

13:35 – 15:30Piątek

 

8:00 - 10:00

11:50 -13:30

 

               10:05 - 11:45

13:35 - 14:30

 

 

UWAGA:  spotkanie z uczniami/rodzicami/opiekunami możliwe jest  w inne dni
                     i godziny niż wskazane, po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu
                  z psychologiem osobiście, mailowo: spkramsk-psycholog@wp.pl ,

                             lub telefonicznie poprzez sekretariat szkoły (63 247 00 53).

 

 

 

Podstawowym celem pracy psychologa szkolnego jest podejmowanie różnego rodzaju działań wspomagających prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci w porozumieniu 

z rodzicami/opiekunami, nauczycielami oraz instytucjami świadczącymi pomoc rodzinom. Dobro dziecka to priorytet każdej realizowanej inicjatywy.

 

Drogi Uczniu, jeśli:

 • czujesz się samotny w swojej klasie,
 • masz jakiś problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 • w twoim otoczeniu zaistniały sytuacje, które Cię niepokoją,
 • nie wiesz, jak poradzić sobie ze stresem,
  • chcesz podzielić się swoimi sukcesami, wrażeniami, 
  • po prostu chcesz porozmawiać…
  • potrzebujesz wsparcia w wyborze szkoły ponadpodstawowej, 
  • interesuje Cię psychologia i chciałbyś przygotować się do Międzyszkolnego   

    Konkursu Psychologicznego (IV 2020) lub zaangażować w różnego rodzaju 
    pozytywne akcje profilaktyczne na terenie szkoły,

 • masz pomysł na działanie, zmianę, którą chciałbyś w szkole zrealizować…

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU !

 

Rodzic może oczekiwać od psychologa:

 • pomocy w rozpoznawaniu możliwości i zdolności dziecka,
 • wsparcia w procesie wychowawczym,
 • propozycji wspólnych działań w celu rozwiązania problemów dziecka,
 • życzliwości, zrozumienia i dyskrecji,
 • możliwości skorzystania z konsultacji podczas zebrań i konsultacji zgodnie
      z kalendarzem tych form  kontaktu oraz w trakcie bieżącej pracy
      po wcześniejszym umówieniu spotkania z psychologiem.

 

Nauczyciel może oczekiwać od psychologa:

 • służenia radą w trakcie planowania procesu wychowawczego,
 • wsparcia w indywidualizowaniu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach  
       edukacyjnych, specyficznych trudnościach w uczeni się, dziećmi zdolnymi,
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • pomocy w rozwiązywaniu dylematów wychowawczych,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych w oddziale klasowym,
 • prowadzenia działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych.

 

                                                                                               mgr Anna Majkowska

                                                                                                psycholog szkolny

NA GÓRĘ