Kadra nauczycielska

mgr Paweł Mikołajczyk

wychowanie fizyczne, EDB

 

mgr Wioleta Kałużyńska

fizyka

 mgr Małgorzata Balcerczak

nauczanie zintegrowane

mgr Grażyna  Piguła

wychowanie przedszkolne

 mgr Beata Skowrońska 

pedagog, logopeda

mgr  Karolina Makowska

język niemiecki

mgr Janusz Grzesiak

muzyka

mgr Żaneta Rusin

język angielski

mgr  Joanna Jankowska

nauczanie zintegrowane

mgr Lidia Wałowska

wychowanie fizyczne

technika

mgr Elwira Kłudkowska

język polski

mgr Jolanta Rusin

nauczanie zintegrowane

mgr Rita  Kosmowska

matematyka, informatyka

mgr Emilia Sułkowska

język polski, historia

 mgr Małgorzata Filipiak  język polski mgr Elżbieta Tomczak  religia

mgr Jacek Przybylski

wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Iwona Kowalska

chemia

mgr Andżelika Dębińska

język angielski

mgr Ilona Bońka

 

bibliotekarz

mgr Małgorzata  Matczak

nauczanie zintegrowane

mgr Justyna Borecka

wychowanie przedszkolne

mgr Arleta Graczyk

geografia, przyroda,WDŻ

mgr Michal Świderski

historia

mgr Wioletta Ryszewska

plastyka

mgr Aleksandra Józefacka

 

matematyka

 

mgr  Justyna Oks

przyroda, matematyka, biologia

mgr  Monika Łysiak

 

technika, muzyka 

 

mgr Anna Majkowska 

psycholog, pedagog 

mgr Ilona Jedlińska

język polski, pedagog 

NA GÓRĘ